متخصص روانپزشک


دکتر فرامرز ذاکری متخصص روانپزشک

 • متخصص اعصاب و روان و روانپزشک
 • درمان اختلال افسردگی اساسی، افسردگی پس از زایمان و افسردگی فصلی
 • درمان اختلالات اضطرابی (پانیک)، درمان اضطراب فراگیر، درمان استرس پس از سانحه و ...
 • درمان اختلالات جنسی(زود انزالی، بی میلی جنسی، گرایش های جنسی و ...)
 • درمان اختلالات خواب(بی خوابی، پرخوابی، ...)
 • درمان اختلالات خوردن(پرخوری عصبی، بی اشتهایی عصبی و ...)
 • درمان بدون دارو بیماریهای مغز و اعصاب و روان با دستگاه rTMS (تحریک مغز)
 • متخصص روانپزشک کودک و نوجوان
 • درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
 • درمان اختلال افسردگی و اضطراب در کودکان
 • درمان اختلال اضطراب جدایی در کودکان
 • درمان لکنت زبان در کودکان
 • درمان تیک و توره در کودکان
 • درمان پرخاشگری و لجبازی در کودکان
 • درمان اختلال یادگیری در کودکان
 • درمان خودارضایی در کودکان
 • درمان بدون دارو بیماریهای مغز و اعصاب و روان با دستگاه نورو فیدبک

نگاهی به رزومه کاری دکتر فرامرز ذاکری

عضو انجمن روانپزشکان ایران


عضو سازمان نظام پزشکی ایران


دارای مدرک تخصصی روانپزشکی و روانکاوی


مشاوره با تعیین وقت قبلی

درمان بدون دارو بیماریهای مغز و اعصاب و روان
درمان اختلالات، افسردگی، استرس، اضطراب
درمان اختلال وسواس اجباری