درمان اختلالات اضطرابی

آگوست 4, 2019
استرس پس از سانحه

استرس پس از سانحه Posttraumatic Stress Disorder ( PTSD) AND Acute Stress Disorder

Post Tromatic stress Disorder یکی دیگر از انواع اختلالات اضطرابی است. این اختلال زمانی بروز می کند که برای فرد حادثه یا سانحه ای به دور […]
آگوست 4, 2019
اضطراب-فراگیر-یا-تعمیم-یافته

اضطراب فراگیر یا تعمیم یافتهGeneralized Anxiety Disorder (GAD):

عمده ترین ویژگی این نوع اختلال ترس از آینده می باشد. ترسی بی اساس و بدون دلیل که ممکن است به سراغ هر فردی بیاید. فرد […]
02122260067