modir

سپتامبر 8, 2019
افسردگی بعد از زایمان

درمان افسردگی پس از زایمان با متخصص روانپزشک

یک متخصص روانپزشک می تواند بسیاری از افسردگی ها از جمله افسردگی پس از زایمان را درمان کند. افسردگی پس از زایمان جزو اختلالات خلقی به […]
سپتامبر 3, 2019
اختلال دو قطبی

نشانه های اختلال دو قطبی از نظر متخصص روانپزشک

همانطور که می دانید یک متخصص روانپزشک می تواند بسیاری از افسردگی ها و همچنین اختلالات شخصیتی و دو قطبی را تشخیص و همچنین درمان نماید. […]
آگوست 25, 2019
متخصص روانپزشک

نشانه های افسردگی اساسی از نظر متخصص روانپزشک

همانطور که می دانید بسیاری از اختلالات خلقی را می توان با یک متخصص روانپزشک حرفه ایی درمان نمود. در مطالب قبل شما را با هر […]
آگوست 18, 2019

15 دلیل مهم برای مراجعه افراد به یک متخصص روانپزشک

وظیفه یک متخصص روانپزشک چیست؟ آیا یک متخصص می تواند شما را از تمامی بیماری های روانی نجات دهد؟ در مطالب قبل شما را با هر […]
02122260067