درمان اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان

آگوست 4, 2019

اختلال اضطراب جدایی کودکان

آگوست 4, 2019

اختلال بیش فعالی همراه با کاستی توجه Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD با بی توجهی مداوم ، بیش فعالی و تحریک پذیری متناقض با مرحله رشد کودک و نوجوان مشخص می شود. سه زیر شاخه از ADHD […]