دو شنبه 6 خرداد 1398
تلفن کلینیک میرداماد:22260067-22260068-22260069
تلفن کلینیک تجریش:22725506-22725507-22725516-22725466
درمان افسردگی

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک

 

درمان افسردگی بدون دارو

 

در اینجا به انواع درمان غیردارویی برای بهبود افسردگی اشاره میکنم .