دو شنبه 6 خرداد 1398
تلفن کلینیک میرداماد:22260067-22260068-22260069
تلفن کلینیک تجریش:22725506-22725507-22725516-22725466
درمان اعتیاد

درمان اعتیاد
تغییر خواهید کرد
فرد معتاد یک بیمار است و بیماری وی مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان و مراقبت های ویژه خود دارد. بیماری اعتیاد بسیار پیچیده است و درمان آن نیز گاه پیچیده و تخصصی است. تیم درمانی مرکز خدمات برتر مشاوران ایران شامل گروه متخصص و مجرب روانپزشک، روانشناس، نوروتراپیست و مشاور خانواده احتمال درمان و عدم بازگشت بیمار را چندین برابر خواهد ساخت.